Kunden har i løpet av 14 dager fra varene mottas rett til å heve avtalen uten å oppgi grunn og bytte eller returnere varene. Ved gratis retur må det benyttes samme forsendelsesmåte som først ble brukt ved levering av varene. Ved heving av avtalen må bestilleren returnere varen umiddelbart, men ikke senere enn i løpet av 14 dager.

Man kan prøve og gjøre seg kjent med varen, f.eks. for å kontrollere om den er egnet eller ikke, men under denne prøvingen må man sikre minimal påvirkning på varen og pakningen. NB! Prøving betyr samme type bruk som er vanlig i en detaljistforretning før varen kjøpes. F.eks. er det ikke tillatt å steke noe på pannen, tenne opp i BBQ-ovnen osv. Det returnerte produktet må være i originalemballasjen, med original merking og like komplett som ved utlevering til bestiller. Varer som ankommer bestiller i løse deler, må også være demontert til løse deler ved retur og pakket på samme måte som ved utlevering av varen til bestiller. Dersom det er mulig å åpne emballasjen uten å ødelegge den, plikter bestiller også å åpne den på en slik måte. Gjenstander som er plassert ved siden av varene for å beskytte den (f.eks. beskyttende plastfolie for pannen) må ikke være fjernet ved retur.

Dersom varens originalemballasje er skadet eller bruken av varen i prøveperioden overskrider det som er rimelig for å gjøre seg kjent med varen eller den returnerbare varen ikke er i jevnbyrdig tilstand med samme slags vare, har GrillSymbol OÜ rett til ensidig å trekke en kompensasjon fra summen som refunderes bestiller tilsvarende verdireduksjonen på varen. Størrelsen på kompensasjonen settes for hver gang med utgangspunkt i mulig verdireduksjon på de returnerte varene og bestiller informeres om kompensasjonen ved første mulighet etter at størrelsen på kompensasjonen er avgjort. NB! Kunden må likevel ta høyde for selv å bære porto for retur.

14-dagers returrett gjelder ikke for varer som er produsert ut fra bestillers spesielle behov, det vil si varer produserte på spesialbestilling. GrillSymbol OÜ kompenserer ikke skader som følge av force majeure.

GrillSymbol Products