Bruksanvisning / garantivilkår for pannesett
(modellene PRO- 960, PRO_960 light, PRO- 960inox, PRO-915, PRO-720, PRO-720 inox, PRO- 675, PRO- 580, PRO- 580 inox, PRO-545, PRO- 460, PRO- 460 inox, PRO-450, PRO-450 inox, Basic-modeller: 960/ 720/ 580/ 460)

Viktig!

Gjør deg kjent med bruksansvisningen før bruk av produktet. Produktet er kun for utendørs bruk. Produktet fungerer ved bruk av grillgass (propan/butan).

Sikkerhetskrav:

 

 • Produktet må ikke være i bruk uten tilsyn.
 • Bruk av produktet er forbudt for barn.
 • Produktet er kun for utendørs bruk.
 • Produktet er kun for tiltenkt bruk.
 • Det blir svært varmt når det er i bruk og kan gi forbrenninger.
 • Produktet og gassbeholderen må ikke flyttes under bruk.
 • Ingen deler av produktet må fjernes mens det er i bruk.
 • Et produkt i bruk må ikke være i nærheten av lettantennlige stoffer.
 • Gassbrenneren må kun repareres på steder beregnet på dette.
 • Steng alltid kranen/ventilen på gassbeholderen og gasskranene på brenneren etter bruk.
 • Steng gasskranene umiddelbart dersom du kjenner gasslukt.
 • Bruk aldri et produkt som ikke er teknisk i orden.
 • Ikke utsett gassbeholderen for direkte sollys.
 • Gasslangen må byttes annenhvert år.
 • Stram alltid festeboltene for føttene når du setter sammen produktet.

 

Produktets tekniske data og deler:

 

 • Gassbrenner, effekt 6,5- 21 KW
 • Føtter 3 stk
 • Panne av 3-5 mm stål eller rustfritt stål
 • Vindskjerm / bærekonstruksjon for produktet
 • Festemidler (markert som 5-8 på tegningen)

 

Gassregulatorer: det må kontrolleres at gassbeholderen og regulatoren passer sammen.

Opptenning og bruk:

 

 1. Sjekk at gassbeholderen er fylt.
 2. Sjekk at regulatoren er korrekt festet til gassbeholderen.
 3. Bruk en 30 mbar regulator med gassgjennomstrømning max 1 kg/t
 4. Kontroller at alle grensesnitt er tett festet.
 5. Påse at reguleringsknappene står i stilling “OFF” og åpne kranen på gassbeholderen (dersom regulatoren har en ON-OFF-knapp).
 6. Åpne gasskranen(e) på brenneren. (Se merkingen på kranene)
 7. Trykk på den elektriske tenningsknappen (unntatt modeller i Basic-serien og PRO-450/ 460-modellene)
 8. Dersom brenneren(e) ikke tenner, steng gasskranen, la gassen spres og prøv på nytt etter et par minutter.

 

Temperaturer for pannen:

 

1. Gasskranene helt åpne – når pannen er oppvarmet og reguleringsknappene er helt åpne kan overflatetemperaturen midt på platen være over 300 C med 200 C i kantene. Denne stillingen brukes kun i kort tid for rask oppvarming. Bruk ikke denne stillingen ved vanlig tilberedning!

2. Gasskranene halvt åpne – denne stillingen brukes ved middels til større belastning.

3. Gasskranene litt åpne – brukes ved lav belastning.

Temperaturene kan variere svært mye, avhengig av både lufttemperatur, vind og mengden mat på pannen.

Gasskranene kan brukes til å regulere temperaturen etter behov.

 

Førstegangs bruk: NB! Kun for stålpanner, ikke for panner i rustfritt stål (inox)!

Før pannen tas i bruk første gang må den innkjøres slik at de industrielle oljene på pannens overflate brenner opp og det oppstår et beskyttende lag som hindrer fastsviing. Gjør slik: tenn opp brenneren på middels effekt, hell deretter et tynt lag med matolje på pannen. Varm opp i 10-15 minutter, tilsett om nødvendig mer olje og la deretter pannen kjøle seg ned. Rengjør pannen for resterende olje etter at den er nedkjølt (fjern også avskalling på overflaten). Gjenta inntil det meste av pannens overflate har blitt mørkt og overflaten har blitt glatt. Følg med ved oppvarming at temperaturen ikke blir for høy, fordi den motsatte effekten da kan føre til at det beskyttende laget brennes bort. Ved innkjøring med fettstoffer brenner oljerestene på hele overflaten, men det beskyttende laget oppstår i kantene etter de første gangenes bruk. NB! Innkjøringen er svært viktig, uten denne kan maten få ubehagelig smak og maten kan brenne seg fast i bunnen på pannen. Kun for stålpanner, ikke for panner i rustfritt stål (inox)!

 

Vedlikehold:

Rengjøring av stålpanne – stålpannen bør ikke rengjøres med vann, vannet løser opp det beskyttende laget etter innkjøring av pannen og kan forårsake rust. Dersom dette likevel er gjort bør prosedyren for første gangs bruk gjentas. Overflaten på pannen rengjøres med grovsalt – etter bruk og fjerning av matrester strøs det grovt salt på pannen mens den er het (med brenneren i bruk), gammelt fett absorberes i saltkrystallene. Etter behandling med salt påføres pannen et tynt strøk olje eller fett – saltet forårsaker rust ved kontakt med vann og lagring under fuktige forhold. Pannen må ikke rengjøres med vaskemidler – det gir maten ubehagelig smak. Har det samlet seg et tykt og ujevnt smusslag på pannen kan dette fjernes ved en metall- eller trespade.

Rengjøring av panne av rustfritt stål (inox) – rustfrie panner kan vaskes med vann, svamp og også bløtlegges. Oppvaskmiddel kan også brukes, men det må skylles skikkelig etterpå.

Rengjøring av vindskjerm – Under bruk av produktet samler det seg matrester, fett osv. på det ytre sidepanelet. Bruk vanlige fettløsende oppvaskmidler for rengjøring og tørk deretter av med en fuktig klut.

Rengjøring av brenneren – Lettere smuss kan fjernes fra brenneren ved hjelp av en tørr eller lett fuktet klut. Dersom brennerens små hull er tilstoppet kan de rengjøres med en tynn metalltråd.

Hvordan løse mulige feil:

 

 

 Feilbenevnelse:  Hva kommer det av:   Hva gjør jeg:  
 Gasstenneren tenner ikke: det er ingen gnist.   Batteriet på gasstenneren er tomt.   Bytt batteri på tenneren. 
 Gasstenneren tenner ikke: det er ingen gnist.  Dersom batteriet er fullt men det likevel ikke kommer gnist, kan elektrodene være ute av stilling.  Be forhandler eller produsenten om hjelp til å regulere elektrodene.
 Gasstenneren tenner ikke: det er gnist.  Gasskranene er ikke åpne.  Sjekk gasskranene.
 Flammen tennes ikke eller slokner stadig.  Feil bruk, for mye vind eller tom gassbeholder. Se bruksansvisningen under punktet «Opptenning og bruk». Ved for mye vind, finn et sted med mer ly eller bruk et telt e.l. for å gi vern for vinden. Kontroller om det er gass i gassbeholderen.
 Flammen er gul.  Gassbeholderen begynner å bli tom eller det har kommet smuss i brennerens luftventil.  Kontroller om det er gass i gassbeholderen. Kontroller ventilene på gasskranene (under dekselet på knappene), fjern om nødvendig smuss.
 Pannen vakler på føttene.  Festebolten for føttene er løs.  Stram boltene.
 Gassregulatoren passer ikke med gassbeholderen.  Feil montering eller feil regulator. Feil gassbrenner.  Kontroller om regulatoren passer til produktet.

Gjør deg kjent med bruksanvisningen for regulatoren.

Tyskland og Skandinavia bruker ulike typer gasslanger og -fittings.

Flamme under brytermodulen (ved brennerens luftinntak) Brenneren har for lite belastning, dvs. at flammen er for liten. Slukk flammen med gasskranene eller regulatoren. La produktet kjøles ned i 2–3 minutter og tenn på nytt. Ikke bruk gassbrenneren på minimumsbelastning.
Stålpannen har rustet ved oppbevaring. For mye fuktighet, lagring på sted uten ventilasjon. Fjern det meste av rusten med en metallbørste, følg deretter prosedyren for første gangs bruk.

 

Garanti:

 

 1. Produktet og delene har 24 måneders produsent- og materialgaranti. Garantien gjelder kun ved framlegging av originalt kjøpsdokument.
 2. Garantien omfatter ikke opplæring i bruk, vedlikehold, rengjøring, gjenoppretting av utseende som nytt produkt og eller ikke retting av feil som kommer av at bruksanvisningen ikke er fulgt.
 3. Garantien omfatter ikke normal slitasje, rust på deler og retting av feil som kommer av dette. Det samme gjelder uvesentlige feil som følger av normal bruk av produktet (riper osv.).
 4. Dersom det oppstår feil på produktet eller deler av det i garantitiden, kontakt forhandleren.
GrillSymbol Products